Олена Бояркіна

директор Promo Group

Якісна робота завжди дає результат!

Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження вже давно стали невід'ємним супутником якісного просування.

Об'єктами маркетингових досліджень, залежно від цілей Замовника, можуть бути:
 • вивчення споживачів (портрет споживача, поведінкові моделі);
 • вивчення сприйняття продукту/бренду;
 • дослідження реклами;
 • дослідження ринку та збуту.
У випадку, якщо компанія-Замовник працює з політичним брендом, необхідні дані соціологічних досліджень:
 • вивчення громадської думки;
 • аналіз соціально-політичних і соціально-економічних проблем;
 • вивчення електоральної поведінки;
 • з'ясування ефективності PR-акцій.
Як правило, наступним етапом після отримання та аналізу даних маркетингових досліджень, компанія отримує інформаційно-статистичну основу для моделювання ситуації або побудова моделей ринкових процесів.

Компанія Promo Group використовує такі технології проведення маркетингових досліджень:
 • Опитування - маркетингові і соціологічні дослідження, за допомогою анкети-опитувальника, у формі особистої бесіди респондента з інтерв'юером.
 • Телефонні опитування - для проведення опитування застосовується метод особистого інтерв'ю. Інтерв'юер розмовляє з респондентом по телефону.
 • Експертні опитування - опитування респондентів, що спеціалізуються на даній галузі.
 • Retail Audit - моніторинг вимірювань параметрів товару, таких як ціна, рівень представленості в торгових точках з метою обліку діяльності конкурентів.
 • Price & Distribution Check - вивчення цінової та асортиментної стратегії компанії.
 • Панельні дослідження - дослідження, що проводяться на однаковій множині респондентів.
 • Storecheking - дослідження роздрібних і оптових торгових точок, спрямоване на вивчення асортименту товарів і цінових діапазонів товарів різних товарних груп, найменувань і марок.
 • Фокусовані групові та глибинні інтерв'ю (використання фокус-груп).
 • Product-test - тестування споживачами смакових і органолептичних властивостей продукту в конкурентній групі або групі подібних продуктів.
Ми завжди раді розширити базу своїх дослідницьких проектів. Звертайтеся!

Наші партнери